Klient serwisu informacja-gospodarcza.pl »

 
 

 
 

 

:: USŁUGI DORADCZE :: SYSTEM ZARZĄDZANIA :: OCHRONA ŚRODOWISKA ::
:: SZKOLENIA :: KONSULTING ::

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp. J.


Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp. J.
 

 
adres firmy

ul. Faradaya 53 lok. 44
42-200 Częstochowa
 
dane teleadresowe firm

tel. 34 321 43 80

fax 34 361 45 24
tel. 504 255 339
 
mail do firmy  

 

opis działalności firmy Oferta firmy:
 


Biuro usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji "SYSTEM" od 2000 roku specjalizuje się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w wielu dziedzinach biznesu i na podstawie różnych norm:

 • ISO 9001 Zarządzanie jakością
 • ISO/IEC 17025 Zarządzanie jakością w laboratorium
 • ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe
 • Rozporządzenia EMAS
 • PN-N-18001 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • OHSAS 18001 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • ISO 22000 Bezpieczeństwo żywności
 • HACCP Bezpieczeństwo żywności
 • ISO 27001 Bezpieczeństwo informacji

Aby pomóc Państwu w osiągnięciu zamierzonych celów realizujemy również audity wewnętrzne i audity dostawców.

Ciągle dążymy do doskonalenia Państwa systemów dlatego oferujemy szeroki zakres różnorodnych szkoleń mających na celu podwyższenie świadomości i kwalifikacji pracowników.

W swoich działaniach stawiamy przede wszystkim na profesjonalnie przeprowadzoną usługę, która przyniesie satysfakcję klientowi.

Nasi pracownicy to praktycy z dużym doświadczeniem, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje.

Uczestniczymy w pracach Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego oraz nr 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy, które zajmują się opracowywaniem standardów krajowych oraz tłumaczeniem i interpretacją międzynarodowych norm w zakresie poruszanej wyżej tematyki.

Oferujemy również swoją pomoc w uzyskaniu dotacji na wdrażanie, certyfikowanie systemów zarządzania oraz realizację szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb i wymagań.

Wysoką jakość naszych usług konsultingowych i szkoleń potwierdzają otrzymane przez Klientów certyfikaty oraz współpraca z grupą renomowanych partnerów.

Środowisko to wspólna wartość i dobro ...

Dzięki tej usłudze pomożemy Państwu w:

 • Prowadzeniu dokumentacji związanej z oddziaływaniem przedsiębiorstwa na środowisko
 • Naliczaniu opłaty produktowej oraz opłaty dotyczącej opakowań
 • Nadzorowaniu nad prawidłowością wykonywania zapisów zawartych w decyzjach środowiskowych
 • Kontroli urządzeń ochrony środowiska
 • Kontroli w zakresie ochrony środowiska prowadzonej przez instytucje zewnętrzne
 • Redagowaniu pism, wniosków, odwołań itp.
 • Uzyskaniu nowych pozwoleń - doradztwo w zakresie ochrony środowiska
 • Zgłoszeniu instalacji nie wymagającej pozwolenia na wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza
 • Generowaniu informacji o wytwarzanych odpadach
 • Opracowaniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 •  Uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów.
   
 • ISO,
 • System zarządzania,
 • BHP,
 • EMAS,
 • Ochrona środowiska,
 • Ryzyko zawodowe,
 • Szkolenia,
 • PN-N-18001,
 • OHSAS 18001,
 • ISO 9001,
 • Szkolenia interpersonalne,
 • Szkolenia BHP,
 • Konsulting,
 • Audity,
 • Szkolenia,
 • Szkolenia BHP Częstochowa,
 • Szkolenia Częstochowa,

 

 

:: ARSYL ::